Vi får organisation och medarbetare att växa!

Det finns ett stort behov av att utveckla individer och företag. Vi på Kalmendal har verktygen för att leda dig och ditt företag i önskad riktning. Med konkret rådgivning och handfast metodik erbjuder vi utvecklingsstöd inom: Personlig utveckling och KBT, ledarskap och utbildning samt organisationsutveckling.

Vill du veta mer om vår verksamhet? Läs vår konsultbeskrivning.

Dags att sätta fart!

Öka din prestationsförmåga, lär dig hantera besvärliga situationer och bli mer målfokuserad med personlig utveckling.

Chef eller ledare?

Kunskap om ledarskap, konflikthantering och lagarbete gör dig till bättre chef. Oavsett nivå. Utveckla dig med ledarträning.

Organisations-
utveckling

Analysera din organisation och väx genom att utveckla medarbetarna.
Läs mer om organisationsutveckling.